Pracownia mieści się w sali nr 7 na parterze głównego budynku dydaktycznego ZST. Zajęcia w pracowni są ukierunkowane na aplikacje internetowe i bazy danych. Pracownia wyposażona jest w komputery osobiste klasy IBM PC. Każdy z komputerów pracuje jako niezależny serwer AMP (Apache, MySQL, PHP) oraz Microsoft SQL Server w sieci lokalnej pracowni oraz jako localhost. W ramach zajęć uczniowie poznają techniki i zasady projektowania stron WWW oraz poznają język HTML i CSS. Uczą się oprogramowywać strony WWW przekształcając je w aplikacje internetowe za pomocą skryptów klienckich (JavaScript i jQuery) jak i oprogramowują strony za pomocą skryptów wykonywanych po stronie serwera (język PHP, technologia ASP.NET – Visual C# czy VB). Poznają zasady administrowania i zarządzania serwerem bazy danych i bazami danych w architekturze klient serwer jak i bazami typu desktop. Uzupełnieniem zajęć na pracowni jest nauka języka SQL.